Niekumate infoski – esencja piłkarskiego internetu!

Jak raz napiszesz coś w internecie, to pozostanie tam na zawsze. Rozbawieni mnogością teorii wypisywanych w social media zbieramy do kupy te najśmieszniejsze, a zwłaszcza te, które zostały negatywnie zweryfikowane w przyszłości.