Kiko Ramirez, Mroczkowski, a teraz Urban – sprawdzamy kogo jeszcze można zwolnić.

You may also like...