Potężna Francja, mizerna Holandia oraz nieprzewidywalni Bułgarzy!

You may also like...